Algemene voorwaarden

Er wordt verondersteld dat de klant kennis heeft en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Indien er bijzondere voorwaarden worden overeengekomen zijn deze ter aanvulling van toepassing.

Van toepassing voor alle klanten, reizigers en personen die de taxi dienst van Sint-Truidense Gele Taxi gebruiken.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personenvervoer dat Sint-Truidense Gele Taxi aanbiedt aan zijn klanten.

2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail. Enkel mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. Echter zijn we voor dit laatste niet verantwoordelijk bij misverstanden.

3. Bij de reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de naam, het adres, telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthaven- of stationsvervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis.

4. Na de landing op de luchthaven of aankomst van trein in station dient de klant meteen naar het afgesproken plaats te komen. De klant krijgt daarvoor 35min. Indien dit niet het geval is wordt er een wachttijd aangerekend van €30/uur. 

5. Tol en parking kosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

6. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal vergoed worden door de reiziger.

7. Kinderen moeten ook altijd een gordel te dragen. Als ze bovendien kleiner zijn dan 1,35m dienen kinderen in een kinderzitje te reizen, NIET op de schoot van de begeleider.

8. Inkomstenverlies door schade of bevuiling aangebracht door de klant zoals morsen, overgeven,.. zullen aangerekend worden. Het bedrag van €50 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden, de klant kuist zelf het vervuilde stuk . Bij grote vervuiling wordt de wagen binnen gebracht bij een erkend kuisfirma voor wagens. De factuur wordt betaald door de klant die de auto heeft vervuild. De kosten waardoor de wagen niet kan gebruikt worden dienen ook betaald te worden door de klant.

9. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan Sint-Truidense gele taxi niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.

10. Sint-Truidense gele taxi is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten.

11. Facturen zijn betaalbaar 14 dagen na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van Rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Klachten of bezwaren moeten binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en aangetekend worden doorgegeven om als officieel te kunnen beschouwen.

12. Indien er een transfer wordt geboekt door een reisbureau of onderneming voor derden, zijn eerstgenoemden ook verantwoordelijk voor de kosten indien deze niet gedragen kunnen of willen worden door deze derden.

13. Bij annulatie van een reservering gelden volgende regels : 24u voor de reservering zijn er geen kosten voor de klant. Bij annulatie minder dan 24u voor vertrek wordt er 50% aangerekend. Bij het niet opdagen zonder verwittiging wordt de volledige 100% van de prijsofferte aangerekend. Uiteraard wordt er ook hier een ontvangstbewijs of factuur uitgereikt naargelang het gaat over een particuliere dan wel professionele (BTW nummer) klant. Op deze wijze kan de klant zich richten tot zijn/haar annulatieverzekering.

14.Sint-Truidense gele taxi benadrukt haar professionele ingesteldheid door al het mogelijke te doen  om de personen tijdig naar hun bestemming te brengen. Sint-Truidense gele taxi zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen of goederen op het vooropgestelde tijdstip en de bestemming. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

15. Sint-Truidense gele taxi kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht ( bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, verkeersdrukte,…)

16. Ritten die het stadscenter niet kruisen: De teller wordt opgezet bij het verlaten van de stadszone en wordt afgezet bij de eindbestemming van de klant. (Dit wordt altijd telefonisch / per mail meegedeeld ).

17. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk en aangetekend werden bevestigd.

18.Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.